E-LEARNING
Instrukcja logowania
Poniżej przedstawiamy instrukcję logowania do panelu e-learningu PASCAL.

Platforma e-learningu dostępna jest jedynie dla aktywnych słuchaczy szkoły PASCAL.
Aby zalogować się do panelu, uzupełnij pola:
- PESEL
- Miasto urodzenia

WAŻNE: Wpisując miasto urodzenia, ważna jest wielkość wpisywanych znaków oraz zastosowanie polskich liter.
Przykład poprawnej formy dla miasta Nowy Dwór Gdański:
✔️Nowy Dwór Gdański
Niepoprawne formy:
❌Nowy Dwor Gdański   ❌nowy dwor gdański   ❌Nowy dwór gdański   ❌nowy dwór gdański   ❌NOWY DWÓR GDAŃSKI   ❌NOWYDWÓRGDAŃSKI   ❌NowyDwórGdański   ❌Nowy dwór Gdański